Наумчик Олена Миколаївна

Перелік всіх медичних спеціальностей – лікар акушер гінеколог

Кваліфікаційна категорія – ІІ категорія

Посада – аспірант

 Науковий стаж – 1 рік

Клінічний стаж – 6 років

 Закінчила в 2012р. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (м.Київ), медичний факультет №1, лікувальна справа.

 Післядипломна освіта.  

Інтернатура за спеціальністю акушерство та гінекологія (2012-2015рр).
 Очна частина навчання на кафедрі акушерства, гінекології та медицини  плоду НМАПО ім.. П.Л. Шупика.
 Заочна частина навчання в лікувальних закладах (м. Чернігів) згідно  індивідуального плану.
 З 2015р. по 2018р. працювала в Пологовому будинку ЧМР (м. Чернігів), у відділенні патології вагітності та акушерському обсерваційному відділенні
 
 Підвищення кваліфікації здійснювала шляхом проходження курсів тематичного удосконалення, участі в науково-практичних конференціях, практичних лекторіях:
  1. Практичний лекторій «Невідкладні стани в акушерстві», .2015р., м. Київ. 
 2. Практичний лекторій «Від запліднення – до народження здорової  дитини»,  м. Київ. 
 3. Навчальний курс «Сучасні аспекти планування сім’ї», 21-25.12.2015р., м. Чернігів. 
 4. Курси інформації і стажування з онкології, 04-08.04.2016р., м. Чернігів. 
 5. Курси ТУ «Невідкладна допомога та інтенсивна терапія в акушерстві та гінекології», 06 – 17.06.2016р., м. Чернігів. 
 6. Курси ТУ «Початкова, реанімаційна і післяреанімаційна допомога новонародженим», 12 – 23.09.2016р. 
 7. Участь в роботі XIV з’їзду акушерів-гінекологів України та науково-практичної конференції з міжнародною участю «Проблемні питання акушерства, гінекології та репродуктології в сучасних умовах», 22-23.09.2016р., м. Київ. 
 8. Практичний лекторій «Невідкладні стани в практиці акушера-гінеколога», 25.02.2017р., м. Київ. 
 9. Участь в роботі науково-практичної конференції з міжнародною участю «Гармонія гормонів – основа здоров’я жінки», 26-27.05.2017р. 
 Участь в роботі національних циклів семінарів: 

 – «Сучасні шляхи покращення акушерсько-гінекологічної та перинатальної допомоги в Україні», 03.04.2013р., м. Київ. 
 – «Репродуктивні аспекти покращення демографічної ситуації в Україні», 10.12.2013р., м. Київ. 
 – «Здоров’я матері, плода та новонародженого в Україні», 03.11.2015р., м. Київ – Чернігів – Черкаси – Кіровоград. 
 – «Міжнародні та вітчизняні стандарти допомоги надання гінекологічної допомоги», 20.04.2016р., м. Київ – Чернігів – Черкаси – Кіровоград. 
 – «Міжнародні та вітчизняні стандарти надання гінекологічної допомоги», 17.05.2017р., м. Київ – Чернігів – Черкаси – Кіровоград. 
 –  З 01.03. по 02.04.2018р. пройшла передатестаційний цикл «Акушерство та гінекологія» на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології НМАПО  ім.. П.Л. Шупика. Успішно склала іспит зі спеціальності, рекомендоване присвоєння другої кваліфікаційної категорії за фахом.
 10.05.2018 присвоєно другу кваліфікаційну категорію.

 З 30.08.2018р. аспірант відділу Акушерських проблем екстрагенітальної патології під керівництвом професора Давидової Ю.В.