Муквіч Олена Миколаївна

Прізвище, ім’я та по-батькові – Муквіч Олена Миколаївна

Перелік всіх медичних спеціальностей – лікар-педіатр, дитячий кардіоревматолог

Кваліфікаційна категорія – вища

Науковий ступінь – доктор медичних наук

Наукове звання – професор

Посада – завідуюча відділення дитячої ревматології та аутозапальних захворювань

Науковий стаж – 33 роки

Клінічний стаж  – 36 років

Післядипломна освіта, стажування, курси та інше:

 • Стажування в Інституті ревматології , м. Варшава, 2017р.
 • Спеціалізовані курси з дитячої кардіоревматології – 2011р.
 • Спеціалізовані курси з психолого-педагогічних основ вищої медичної освіти –  2016р. Законний представник ДУ «Інституту ПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України» в Європейській Комісії
 • Бенефіціар в грантовій програмі HORIZON 2020 EPTRY

Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше:

 • 8th Congress of the European Academy of Paediatric Societies,  Барселона (16–19 жовтня 2020)
 • 24 European Pediatric Rheumatology Congress, Athen/Greece (14-17 September, 2017),
 • Тhe Pediatric IMID Conference Advancing The Quality of Care, Krakow (June 2-3, 2017)
 • European Pediatric Rheumatology conference, Berlin, 2016
 • Щорічні національні конгреси та з’їзди педіатрів, ревматологів
 • Щорічні всеукраїнські та міжнародні науково-практичні конференції

Основні напрямки наукової діяльності:

 • вивчення предикторів, патогенезу та особливостей сучасного перебігу ревматичних та аутозапальних захворювань;
 • вивчення патогенетичних механізмів захворювань, пов’язаних з генетично детермінованими і індукованими дефектами активації вродженої і набутої імунної відповіді;
 • вивчення особливостей формування та клінічної маніфестації аутоімунно-аутозапального континіума при системних імунозапальних хворобах у дітей, удосконалення діагностики, розробка нових підходів до профілактики та оптимізації терапії;
 • проведення досліджень з вивчення генетичних, імунологічних факторів в розвитку імунопатологічних процесів;
 • вивчення клінічного перебігу та імунного статусу дітей з ревматичними хворобами в постковідному періоді;
 • вивчення особливостей мікроциркуляторних порушень та ендотеліальної дисфункції при хворобах сполучної тканини у дітей;
 • вивчення  особливостей коморбідної патології у дітей з ревматичними хворобами, розробка шляхів її профілактики та лікування;
 • вивчення методологічних аспектів діагностики та лікування ювенільних артритів з моніторингом активності і безпеки лікування.

Основні направлення  клінічної діяльності:

діагностика та лікування дітей з ревматичними захворюваннями (ювенільні артрити, системні хвороби сполучної тканини, системні васкуліти)

Автор та співавтор 160 друкованих робіт, монографії «Академічні лекції з педіатрії»,  3 навчальних посібників для практикуючих лікарів

Нагороди, премії та інше

 Нагороджена Почесними грамотами НАМН за значний внесок в розвиток медичної науки, охорону здоров’я, високий професіоналізм