Мілєвський Олександр Валерійович

Перелік всіх медичних спеціальностей лікар акушер-гінеколог, спеціаліст з організації і управління охороною здоров’я, юрист

Кваліфікаційна категорія   вища категорія

Науковий ступінь кандидат медичних наук

Наукове звання старший науковий співробітник (2-ге акушерське відділення)

Науковий стаж 8 років

Клінічний стаж – 16 років

Післядипломна освіта, стажування,курси та інще:

В 2001 році проходив стажування з акушерства та гінекології в University hospital BRNO-BOHUNICE (Czech-Republic).

В березні 2010 року захистив кандидатську дисертацію на тему „ Прогнозування, профілактика і лікування ускладнень вагітності та пологів у жінок з трубно-перитонеальною безплідністю в анамнезі”, та отримав науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності “акушерство та гінекологія ”.

В 2012 році присвоєно вчене звання – “старший науковий співробітник ”.

Основні напрями роботи, види патології, діагностики та лікування з якими працює фахівець:

Підготовка жінок до вагітності.

Ведення вагітності, включаючи різну патологію матері і плоду.

Діагностика та лікування невиношування, загрози переривання вагітності, ускладнень вагітності, інфекцій урогенітального тракту (пієлонефрит, бактеріурія), антифосфоліпідного синдрому, набряків вагітності.

Психопрофілактика в акушерстві.

Ведення пологів і післяпологового періоду.

Діагностика і лікування запальних процесів геніталій, безпліддя.

Діагностика і лікування гіперандрогенних станів (синдром полікістозних яєчників, тощо)

Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше:

Виступає з доповідями та приймає активну участь у конференціях, з’їздах, мастер-класах та круглих столах як в України, так і за кордоном. Виступає на телебаченні.

Автор 103 друкованих наукових праць, 1 патенту на винахід, і 7 патентів на корисну модель; співавтор Національного підручника “Акушерство та гінекологія у 4 томах”, за ред. акад. В.М. Запорожана.- том 1: Акушерство (2013), співавтор монографії “Патология плаценты (современные аспекты)”, под. ред.                      Ю.Г. Антипкина, Т. Д. Задорожной, О.И. Парницкой (2016). Співавтор 8 патентів на винаходи.

Виступи на телебаченні:

14.05.2013 р. – Виступ на телеканалі Україна, програма “Говорить Україна”, тема: “Живые смертницы“.

12.11.2015 р. – Виступ на телеканалі “СТБ”, програма “За живе”, тема: “Вегетаріанство”.

26.11.2015 р. – Виступ на телеканалі “СТБ”, програма “За живе”, тема: “Сироїдіння”.

Нагороди:

В 2016 році нагороджений дипломом та перлиною Асоціації неонатологів України за наукову роботу “Сучасні підходи до ведення вагітних з внутрішньоутробним інфікуванням плода”.