Лиманська Аліса Юріївна

Перелік всіх медичних спеціальностей – лікар терапевт-кардіолог

Кваліфікаційна категорія – вища

Наукова ступінь – кандидат медичних наук

Наукове звання – старший науковий співробітник

Посада – провідний науковий співробітник

Науковий стаж -20 років

Клінічний стаж – 26 років

        В межах міжсекторальної мультидисциплінарної взаємодії Лиманська А.Ю. бере участь в науково-дослідній  та лікувальній роботі із спеціалістами ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова НАМН України” та ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска НАМН України». За результатами роботи групою клініцистів за участю Лиманської А.Ю. розроблено методичні та клінічні рекомендації «Сучасні підходи до ведення вагітності, пологів і лікування жінок з серцево-судинними захворюваннями на тлі серцевої недостатності», видано 3 патенти та опубліковано 56 статей у провідних журналах, в тому числі, що входять до міжнародної наукометричної бази.

   Лиманська А.Ю. як висококваліфікований терапевт-кардіолог  є консультантом з питань  екстрагенітальної патології вагітних в лікувальних закладах м. Києва та Української санітарній авіації.  

Є фахівцем у веденні вагітності у жінок високого ризику, зокрема у вагітних з тяжкою серцево-судинною патологією (вроджені та набуті  вади серця, протезовані клапани серця, гіпертонічна хвороба, тощо), з захворюваннями шлунково-кишкового тракту, легенів, крові, з аутоімунною  та онкологічною патологією.