Кирильчук Міла Євгенівна

Перелік всіх медичних спеціальностейлікар акушер-гінеколог

Кваліфікаційна категорія – вища

Наукова ступінь – доктор медичних наук

Наукове звання – старший науковий співробітник

Посада – головний науковий співробітник

Науковий стаж – 18 років

Клінічний стаж – 27 років

Післядипломна освіта, стажування, курси та інше:

  • Клінічна ординатура з акушерства і гінекології 1996-1998 рр., НМАПО ім. П. Л. Шупика, передатестаційні цикли та тематичне удосконалення з акушерства і гінекології, стажування в Європейській школі перинатології (м. Флоренція, Італія) .
  • Дисертація доктора медичних наук на тему «Патогенез, діагностика і профілактика акушерських та перинатальних ускладнень при вроджених вадах серця у вагітних», 2013 р.
  • Автор більше 60 публікацій, 3 патентів.
  • Учасник українських та міжнародних науково-практичних форумів з з акушерства, перинатології, материнсько-плодової медицини (Київ, Одеса, Тернопіль, Німеччина, Італія, Єгипет).

Основні напрями роботи:

  • Планування вагітності у жінок з екстрагенітальною патологією, консультування, супровід вагітності, планування термінів та способу розродження вагітних з екстрагенітальною патологією та пацієнток високих груп ризику материнської і перинатальної патології.
  • Член Міжнародної федерації гінекологів і акушерів (FIGO); Асоціації акушерів-гінекологів України; Українського товариства перинатальної медицини.