Грегуль Ніна Олександрівна

Перелік медичних спеціальностей – лікар –педіатр

Кваліфікаційна категорія – вища категорія

Науковий ступінь – кандидат медичних наук

Посада – лікар-педіатр відділення відновлювального лікування та реабілітації хворих жінок та дітей

Клінічний стаж – 42 роки

Післядипломна освіта, стажування, курси та інше:

 • клінічна ординатура,
 • очна аспірантура.
 • курси підвищення кваліфікації (1997р., 2002р.,2007р., 2012р., 2017р.)

Основні направлення наукової та клінічної  діяльності:

 • педіатрія,
 • фітотерапія,
 • ароматерапія

-співавторство монографії “Гастроентерологія дітей раннього віку” (2010р)

-отримання патенту на винахід у співавторстві (1986р.)

-друкованих робіт- 23

В 1986р. успішно захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук  на тему :”Клініко-імунологічна характеристика гострих пневмоній у дітей грудного віку у зв’язку з якісних складом годування ”

Серед колег є авторитетним , високоерудованим спеціалістом , що постійно вдосконалює свою лікарську кваліфікацію ,має глибокі теоретичні знання та високі практичні навички з педіатрії.

З 1994 р. працює лікарем у кабінеті фіто- та ароматерапії відділення .

Міжнародні та вітчизняні наукові конференції. форуми та інше:

 • Приймаю участь у з’їздах, симпозіумах, конференціях, семінарах.
 • Виступаю з доповідями на конференціях й розборах хворих на клінічних зборах.
 • Приймаю участь у консиліумах особливих випадків захворювань.
 • За звітний період проходила підвищення кваліфікації на тематичному удосконаленні в НМАПО ім. П.Л. Шупика.
 • Проводжу семінари та лекції для середнього медичного персоналу відділення.