Джам Олег Петрович

Перелік всіх медичних спеціальностей – лікар хірург дитячий

Кваліфікаційна категорія – вища

Наукова ступінь – кандидат медичних наук

Посада – науковий співробітник

Науковий стаж -12 років

Клінічний стаж – 18 років

Післядипломна освіта, стажування, курси та інше:

 В 2010 році захистив дисертаційну роботу на тему «Хірургічне лікування хронічного колостазу у дітей з врахуванням клінічних даних та морфо-функціональних змін кишечника».

Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше:

Приймав участь як доповідач у 14 науково-практичних конференція з міжнародною участю. Підвищував кваліфікацію на курсах з дитячої лапароскопії та «Аноректальні вади розвитку у дітей» (Польща).

Основні напрямки роботи:

– загальна дитяча хірургія,

– дитяча колопроктологія (природжені аноректальні вади розвитку,  хвороба Гіршпрунга, доліхоколон, доліхосигма, природжені аномалії положення і ротації кишечника).

Нагороди, премії та інше:

Співавтор  92 друкованих наукових праць з них: 14 патентів України на корисну модель та 1  монографія.