Дуда Катерина Михайлівна

Перелік всіх медичних спеціальностей – лікар акушер-гінеколог
Кваліфікаційна категорія – перша
Посада – молодший науковий співробітник
Науковий стаж – 5 роки
Клінічний стаж – 8 років

Післядипломна освіта, стажування, курси:

  • 2014 г. – стажування у відділенні онкогінекології Національного інституту раку
  • 2015 г. – пройшла курс УЗ, Ехоскопія в акушерстві та гінекології
  • 2016 г. – спеціалізація з УЗ-діагностики.

Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми:

Брала неоднаразову участь у лікарських науково-практичних конференціях, форумах та з’їздах із міжнародною участю в Україні та за кордоном (Франція, Росія, Австрія).

Основні напрямки роботи:
ведення вагітності у жінок із екстрагенітальною патологією, ведення пологів у жінок високого ризику

Членство в організаціях та асоціаціях: член асоціації акушер-гінекологів України.