Дубров Сергій Олександрович

Перелік всіх медичних спеціальностей – лікар-анестезіолог

Кваліфікаційна категорія – вища

Наукова ступінь – доктор медичних наук, професор

Посада – головний науковий співробітник

Науковий стаж -15 років

Клінічний стаж –17 років

Закінчив І медичний факультет Національного медичного Університету імені О.О. Богомольця в 2000 році.
Після закінчення університету пройшов інтернатуру та вступив до магістратури без відриву від виробництва за спеціальністю «анестезіологія» на кафедру анестезіології та інтенсивної терапії Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. В 2002 році закінчив інтернатуру зі спеціальності «анестезіологія» та захистив магістерську роботу за темою: «Вентилятор-асоційована пневмонія», отримав сертифікат лікаря-спеціаліста та диплом магістра медицини.
 Після закінчення інтернатури з серпня по грудень 2003 року працював лікарем-анестезіологом у відділенні анестезіології інтенсивної терапії клінічної лікарні №17 м. Києва.
 У 2003-2006 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, у 2006 році достроково захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за темою: «Профілактика та лікування вентилятор-асоційованої пневмонії».
 З 1 червня 2006 року працює на посаді асистента кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, одночасно працює лікарем анестезіологом Київської міської клінічної лікарні №17, є консультантом МОЗ України по санавіації.
 Активно займається громадською роботою, з вересня 2004 року займає посаду головного бухгалтера Асоціації анестезіологів України, є членом редакційної Ради журналів «Біль, знеболювання і інтенсивна терапія» та «Медицинский реферативно-обзорный журнал».
 Основними сферами наукових інтересів є інтенсивна терапія та анестезіологічне забезпечення постраждалих з тяжкою поєднаною травмою, нозокоміальна інфекція та інфекційний контроль, респіраторна підтримка хворих з дихальною недостатністю, є автором понад 40 наукових робіт.
 З 2007 року – заступник декана ІІ медичного факультету Національного медичного Університету імені О.О. Богомольця в 2000 році.
Займає посаду доцента кафедри.

З 2009 року – помічник проректора з лікувальної роботи.

З 2016 року – президент Асоціації анестезіологов України.

З 19.01.2018  року працює  головним науковим співробітником ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України’.