Дронов Олексій Іванович

Перелік всіх медичних спеціальностей – лапароскопічна хірургія, онкологія, онкогінекологія, судинна хірургія, клінічна мамологія, організація і управління охороною здоров’я

Кваліфікаційна категорія –  вища

Науковий ступінь – доктор медичних наук

Наукове звання – професор

Посада –  головний науковий співробітник відділення оперативної гінекології

Науковий стаж – 31 років

Клінічний стаж – 35 років

https://scholar.google.com.ua/citations?user=vOm7C84AAAAJ&hl=ru

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7801577849

Післядипломна освіта, стажування, курси та інше :

 У 1982 році закінчив Харківський медичний інститут.

Впродовж 1982-1985 років працював лікарем-хірургом в лікарні швидкої і невідкладної медичної допомоги ім. О.І. Мещанінова,  м. Харків, рік в Бобровицькій ЦРЛ Чернігівської обл.

З 1986 по 2003р. – лікар-хірург, старший науковий співробітник НДІ клінічної та експерементальної хірургії (Інституту хірургії та трансплантології НАМН України).

У 1997 році захистив кандидатську дисертацію «Хірургічне лікування хронічного панкреатиту, ускладненого утворенням псевдокіст»,

У 2003 році захистив докторську – «Діагностика та хірургічне лікування пухлин позапечінкових протоків».

З 2003 року – завідувач кафедри загальної хірургії №1, НМУ ім. О.О. Богомольця.

З 2004 року має вчене звання професора.

Нагороди, премії та інше :  

В 2006 році нагороджений Почесною грамотою Київського міського голови

В 2007 році нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України

В 2007 році отримав сертифікат спеціаліста за спеціальністю онкологія.

З 2009 року має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Хірургія»

В 2009 році присвоєно почесне звання „Заслужений діяч науки і техніки України”.

В 2009 році  присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки.

В 2011 та в 2013 році  нагороджений Золотою медаллю Всесвітньої Асоціації кріохірургів.

Трудові і професійні надбання

З 2012 року працює в ДУ «ІПАГ НАМНУ»  головним науковим спiвробiтником вiддiлення оперативної гінекології.

Дронов О.І. має сертифікати спеціаліста за циклами:

–  Лапароскопічна хірургія

–  Онкологія

–  Онкогінекологія

– Судинна хірургія

– Клінічна мамологія

 – Організація і управління охороною здоров’я.

В 2017 році обраний віце-президентом Міжнародної асоціації кріохірургії

 На посадi головного наукового спiвробiтника вiддiлення «Оперативної гінекології, пріоритетом наукової дiяльностi стали розробки пов’язанi з хiрургiчним лікуванням жiнок з поєднаною гiнекологiчною та хiрургiчною екстрагенiтальною патологiєю.

Вперше в Україні, за безпосередньої участi проф. Дронова О.I. надається хірургічна допомога по проблемi лiкування  вагiтних з генiтальними та екстрагенiтальними онкологічними захворюваннями, виявленими вперше під час вагітності.

Дронов О.І. має 40 галузевих нововведень МОЗ України., автор 466 наукових праць, з них 2 монографії, 18 навчальних посібників та методичних рекомендацій, 86 патентів України, 3 авторських свідоцтва СРСР.

Створив власну науково-педагогічну  школу – 4 доктора та 7 кандидатів наук, з них 3 професори та 3 доценти. Головний редактор міжнародного журналу “Хирургия. Восточная Европа”, член експертної групи МОН України з розгляду робіт, представлених на здобуття премії Кабінету Міністрів України, член президії Асоціації хірургів України, правління Асоціації хірургів Києва і Київської області, робочої групи наукового товариства хірургів Києва і Київської області, Асоціації хірургів-гепатологів країн СНД, Європейського панкреатичного клубу, президії Міжнародного товариства кріохірургів. Член спеціалізованої Вченої ради Д 26.003.03 НМУ імені О.О. Богомольця.