Давидова Юлія Володимирівна

Перелік всіх медичних спеціальностей – лікар акушер-гінеколог

Кваліфікаційна категорія – вища

Науковий ступінь – доктор медичних наук

Наукове звання – професор, головний спеціаліст з акушерства і гінекології НАМН України

Посада – завідуюча відділення

Кандидат медичних наук -1996 р.

Доктор медичних наук -2005 р.

Національна академія державного управління при Президентові України (2003-2006) , магістр державного управління («управління суспільним здоров’ям»)- 2006 р.

Постійне медичне навчання та додаткова спеціалізація:

1994 р. – курс з мікрохірургії та лапароскопії, акушерства високого ризику – Карлов Університет (Прага, Пльзень), за підтримки Фонду «Відродження»

1997 р. –тренінг з надання медичної допомоги та моніторинг стану здоров’я осіб, які зазнали радіаційного опромінення (Хіросимський Університет, Центр для спостереження осіб, які зазнали атомного бомбардування)

1997 р. – Зальцбургський  семінар «Перинатологія», за підтримки Фонду «Відродження»

1998 р.- Організація комплексної допомоги жінкам, Шпіталь для жінок, Вашингтон, округ Колумбія, США.

1997, 1998,1999 рр. – менеджер проекту «Комплексний підхід до жіночого здоров’я» (Американський альянс охорони здоров’я, AIHA, USAID) в рамках якого в Україні відкрито три Центри Жіночого здоров’я (Львів,  Одеса, Київ).

2008 р. – Організація високоспеціалізованої перинатальної допомоги, система управління якістю надання медичної допомоги. Стажування в шпиталі Седарс-Сінаї, Лос-Анджелес, Каліфорнія, США, за підтримки фонду «Україна 3000».

2007,2008 рр. – експерт з організації високоспеціалізованої перинатальної допомоги в рамках проекту «Лікарня майбутнього»

2009 р. –тренінг та навчання у Вищій школі управління та права, Берлін, Німеччина.

2009, 2010,2011 рр. – експерт ВООЗ  з попередження передчасних пологів у складі організації PREBIC.

2013 р. –  курс «Change Management та Team Building», НАДУ при Президентові України

2011,2012,2013,2014 рр.- експерт проекту «Нове життя-нова якість  охорони материнства та дитинства», в рамках якого відкрито 12 регіональних перинатальних центрів ІІІ рівня

Участь у міжнародних наукових конгресах профільних асоціацій:

 • WAPM-2011, Punta-del-Este (Uruguay)
 • FIGO-2013, Rome (Italy)
 • CPP-2013, Berlin (Germany)
 • WAPM-2013, Moscow (Russian Federation)
 • ESC-2013, Amsterdam (Netherlands)
 • CPP-2014, Venice (Italy)
 • European Academy of Iron-2015, Paris (France)

Головний редактор журналу «Перинатологія та педіатрія».Член редакційної колегії в науково-практичних журналах   «Жіночий лікар», «Медичні аспекти здоров’я жінки»,  «Здоров’я України».

  Автор 238 наукових праць, 5 монографій, 3 посібників, 8 патентів. Підготовлено 4 кандидати наук, продовжується під керівництвом автора 3 кандидатських та 2 докторських дисертацій.

Практичні навички:

 • Наукове обґрунтування, розробка та запровадження науково-дослідних робіт академічного рівня
 • Надання усіх видів високоспеціалізованої перинатальної допомоги
 • Створення нормативно-правової документації в рамках реформування перинатальної допомоги в Україні
 • Обґрунтування концепції реформування перинатальної допомоги в Україні, створення бізнес-плану, контроль реалізації проекту, науково-методичний супровід 12 регіональних перинатальних центрів ІІІ рівня
 • Принципи управління якістю, управління ризиками та кризами на регіональному та центральному рівні
 • Проектний менеджмент
 • Принципи HR менеджменту
 • Впровадження основних елементів управлінського концепту New Public Management та принципів Good Governance в управлінські технології в Україні.

Ведення фізіологічної вагітності та вагітності високого ризику, пренатальна діагностика, ведення фізіологічних та патологічних пологів. Володіння навичками ведення вагітних з коморбідністю, зокрема з тяжкою патологією серцево-судинної системи, онкологічною патологією, автоімунними захворюваннями, вродженими вадами у плода,антифосфоліпідним синдромом, вродженою тромбофілєю, орфанними та рідкісним захворюваннями Оперативне лікування вагітних високого ступеню. Володіння усіма видами акушерських та гінекологічних втручань.

Сумісництво – керівник центру «Акушерська кардіологія та кардіохірургія» НІССХ ім. М.М. Амосова .

На базі ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії  ім. М. М. Амосова під керівництвом Давидової Ю.В створено мультидисциплінарну команду в рамках міжсекторальної взаємодії в системі НАМН України з  надання ургентної кардіо-хірургічної та перинатальної допомоги  в науково-практичному напрямку «Акушерська кардіологія» разом зі спеціалістами  інституту.