Спосіб застосування ПАМП-терапії у вагітних з цукровим діабетом

КПКВ  6561040 (прикладні НДР)

Спосіб застосування ПАМП-терапії у вагітних з цукровим діабетом

Автори розробники: Авраменко Т.В.

Контактний телефон: (044) 483-26-05

Спосіб дозволяє не тільки враховувати індивідуальні потреби організму в інсуліні і швидко їх коригувати у різний час на різних термінах гестації, а й забезпечує стабільні цільові значення глікемії, знижуючи її варіабельність і частоту, що надає можливість пролонгувати вагітність до фізіологічних термінів та знизити ознаки діабетичної фетопатії у новонароджених.

Застосування способу приводить до зниження випадків характерної для діабету тяжкої преклампсії в 2-2,5 рази; ознак діабетичної фетопатії в 2,5-3 рази; вагітність вдалося пролонгувати до максимально пізніх термінів; переважна більшість дітей від матерів, що застосовували інсулінові помпи, народилися в задовільному стані.

Нововведення впроваджено: ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

Впровадження нововведення потребує: 5 000 грн. на придбання препаратів (в цілому)

Необхідне обладнання: не потребує.

Послуги розробників: доповіді на конференціях, публікації в наукових виданнях.