Спосіб визначення відповідності розмірів легенів плода терміну вагітності

КПКВ  6561040 (прикладні НДР)

Спосіб визначення відповідності розмірів легенів плода терміну вагітності

Автори розробники:Гордієнко І. Ю.,  Слєпов О.К., Тарапурова О.М., Гребініченко Г. О., Величко А.В., Носко А.О., Нідельчук О.В.

Контактний телефон: (044) 483-80-67, 483-62-16

Визначення відповідності розмірів легенів плода терміну вагітності вирішується шляхом ультразвукового сканування плода, який відрізняється тим, що проводиться біометрія легенів, з обчисленням легенево-феморального індексу правої та лівої легенів, який є відношенням передньо-заднього розміру відповідної легені до довжини стегна, обчислені індекси порівнюються з показниками нормограми, встановлюється попередній діагноз: гіпоплазія однієї/обох легенів у плода. Значна перевага способу – його точність,  просте та швидке вимірювання.

Запропонований спосіб дозволяє на ранніх термінах вимірювати легені плода, що змінені, а також стабільні величини, що не змінюються, та їх співвідношення, що може вказати на суттєві зміни стану легенів плода при вродженій патології. Спосіб може бути використаний при проведенні масового ультразвукового скрінінгу вагітних, а також – при селективних ультразвукових дослідженнях. Наведений спосіб має високу відтворюваність, що дозволяє в необхідних випадках використовувати його при динамічному спостереженні за плодом.

На спосіб отримано Патент України на винахід № 104531 від 10.02.2014.

Необхідне обладнання: сучасний ультразвуковий апарат.

Послуги розробників: методичні рекомендації, інформаційні листи, курси інформації і стажування, семінари.