Спосіб визначення ступеня гіпоплазії легенів у плода

КПКВ  6561040 (прикладні НДР)

Спосіб визначення ступеня гіпоплазії легенів у плода

Автори розробники:  Гордієнко І.Ю., Гребініченко Г.О., Тарапурова О.М., Слєпов О. К.,  Нідельчук О.В., Весельський В.Л., Величко А.В., Пономаренко О.П.

Контактний телефон:  (044) 483-80-67, 483-62-16

Спосіб вирішується шляхом вимірювання площі легенів плода при ультразвуковому скануванні на рівні чотирикамерного зрізу серця, який відрізняється тим, що проводиться дослідження і обчислення відношення отриманого показника площі до показника 50-го процентиля відповідного терміну вагітності і результат помножується на 100 %, згідно значення обчисленого показника визначається ступінь гіпоплазії легенів у плода.

Запропонований спосіб є простим і ефективним для визначення ступеня гіпоплазії легенів у плода при двовимірному ультразвуковому обстеженні. Використання запропонованого способу дозволяє своєчасно оцінити ступінь гіпоплазії легенів у плода, уточнити пренатальній діагноз та прогноз, визначити подальшу тактику ведення вагітності, розробити план надання спеціалізованої допомоги новонародженому.

На спосіб отримано Патент України на винахід № 106319 від 11.08.2014, Патент України на корисну модель № 86337  від 25.12.2013.

Необхідне обладнання: сучасний ультразвуковий апарат.

Послуги розробників: методичні рекомендації, інформаційні листи, курси інформації і стажування, семінари.