Спосіб визначення кислотоутворюючої активності Lactobacillus

Пат. 102643

Україна, МПК8А61В10/00

Спосіб визначення кислотоутворюючої активності Lactobacillus.

Винахідники: Лісяна Т.О., Пономарьова І.Г., Савчук С.Ю., Доброчинська Л.І.

Заявник і патентовласник ДУ «ІПАГ НАМН України».

Заявка –  а 201205946 від 16.05.2012, опубл. 25.07.2013, бюл. №14