СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ІНГІБУЮЧОЇ АКТИВНОСТІКОПРОФІЛЬТРАТІВ ПО ВІД НОШЕННЮ ДОПРЕДСТАВНИКІВ НОРМАЛЬНОЇ МІКРОФЛОРИ, ЩО ВХОДИТЬ ДО СКЛАДУ ПРОБІОТИКІВ

(19)UA

(11)80933

(51) МПК(2006)C12Q 1/02C12Q 1/18G01N 33/53

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ІНГІБУЮЧОЇ АКТИВНОСТІКОПРОФІЛЬТРАТІВ ПО ВІД НОШЕННЮ ДОПРЕДСТАВНИКІВ НОРМАЛЬНОЇ МІКРОФЛОРИ, ЩО ВХОДИТЬ ДО СКЛАДУ ПРОБІОТИКІВ

(21) a200612534

(22) 28.11.2006

(24) 12.11.2007

(46)  12.11.2007, Бюл. № 18, 2007 р.

(72) ЛІСЯНА ТАМАРА ОЛЕКСАНДРІВНА, UA, ЛІСЯНИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ, UA, ПОНОМАРЬОВА ІННА ГЕОРГІЇВНА, UA

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ”, UA

(56) RU C1 2027996 27.01.1995, RU C1 2217156 27.11.2003

SU A1 1565892 23.05.1990, EP A1 0900562 10.03.1999

(57)Спосіб визначенняі гібуючої активності копрофільтратів по відношенню до нормальної мікрофлори, що входить до складу пробіотиків, який відрізняється тим, що визначають розмір зони затримки росту лактобацил та біфідобактерій, виділених з пробіотиків, навколо лунки з копрофільтратом, при цьому: при діаметрі зон від10 до 40 мм інгібуючу активність копрофільтратів визначають як високу, при діаметрі зон від7 до 9 мм – як низьку, при відсутності зони затримки росту реєструють негативний результат.