СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ЧУТЛИВОСТІ УМОВНО-ПАТОГЕННИХ МІКРООРГАНІЗМІВ

(19)UA

(11)80934

(51) МПК(2006)C12Q 1/02C12Q 1/18G01N 33/58

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ЧУТЛИВОСТІ УМОВНО-ПАТОГЕННИХ МІКРООРГАНІЗМІВ

ДО ПРОБІОТИЧНОГО ПРЕПАРАТУ

(21) a200612536

(22) 28.11.2006

(24) 12.11.2007

(46) 12.11.2007, Бюл. № 1, 2007 р.

(72) ЛІСЯНА ТАМАРА ОЛЕКСАНДРІВНА, UA, ЛІСЯНИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ, UA, ПОНОМАРЬОВА ІННА ГЕОРГІЇВНА, UA

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ”, UA

(56) RU C1 2258219 10.08.2005, SU A1 1565892 23.05.1990, EP A1 0900562 10.03.1999

(57) Спосіб визначення індивідуальної чутливостіумовно-патогенних мікроорганізмів допробіотичного препарату методом дифузії в агаршляхом визначення антагоністичної активності мікроорганізмів, який відрізняється тим, що пробіотик вносять в лунку на щільному поживному середовищі з попередньо засіяними умовно-патогенними мікроорганізмами, виділеними з кишечнику хворого, а результати оцінюють за наявністю зони затримки росту умовно-патогенних бактерій навколо лунки з пробіотиком, причомупри діаметрі зони від 10 до 20 мм мікроорганізми визначають як чутливі до препарату пробіотика, при діаметрі зони від 7 до 9 мм – слабочутливі, а при відсутності зони затримки росту мікроорганізмів навколо лунки з пробіотиком – стійкі.