Спосіб відновлення адаптаційного потенціалу жінок із звичним невиношуванням вагітності в різні терміни вагітності

КПВК  6561020

Автори розробники: Воробйова І.І., Ткаченко В.Б., Рудакова Н.В., Живецька-Денисова А.А., Писарєва С.П.

Контактний телефон: (044) 483-91-25

Пропонується застосування препаратів антистресової, імунологічної, протитромботичної і нейропротекторної дії та індивідуальної психотерапії, що дозволяє в амбулаторних умовах підсилити ефективність  гормональної корекції порушень менструального циклу,  збільшити кількість доношених вагітностей та покращити наслідки вагітності для матері і плода.

Застосування розробленої схеми чинить найбільш ефективний вплив на розвиток вагітності з малих термінів, незалежно від типу гіпофізарно-яєчникового циклу. Завдяки цьому вагітність в подальшому має менше ускладнень,  зокрема  зменшується  частота  плацентарної недостатності на 58%, гіпоксії та дистресу плода – на  46 %,  передчасного переривання вагітності – на 32 %.

Місце впровадження нововведення: ДУ «ІПАГ НАМН України».

Впроваджене нововведення  не потребує обладнання.

Впровадження нововведення потребує  200 грн. на одну жінку.

Послуги розробників: семінари для лікарів, доповіді на науково-практичних конференціях, публікації в профільних журналах.