Спосіб удосконалення діагностики уражень серцево-судинної системи у дітей з ревматичними хворобами

КПКВ  6561040 (фундаментальні НДР)

Спосіб удосконалення діагностики уражень серцево-судинної системи у дітей з ревматичними хворобами

Автори розробники: Ошлянська О.А.

Контактний телефон: (044) 484-61-75

Запропоноване нововведення може бути застосоване для діагностики уражень серцево-судинної системи з метою підвищення ефективності раннього виявлення органічних міокардіальних порушень, підвищеного ризику формування первинної артеріальної гіпертензії у дітей з ревматичними захворюваннями, в якому додатково слід проводити добове моніторування ЕКГ та добову реєстрацію АТ, дослідження ЕКГ в фазовому просторі.Виявлені у обстежених пацієнтів зміни добових коливань показників АТ,порушенняритму серцяє предикторами розвитку фатальних серцево-судинних ускладнень в більш дорослому віці.Оцінка ЕКГ в фазовому просторі, у зв’язку з простотою виконання дослідження, мобільністю пристрою, миттєвим отриманням результатів, може використовуватися в якості скринінгового методу виявлення органічних міокардіальних порушень у дітей з ревматичними захворюваннями.

Перелік необхідного обладнання: комплекс добового моніторування ЕКГ “ARNICA”, сканер кардіомагнітний «КАРДІОМАГСКАН».

Послуги розробників: доповіді на науково-практичних конференціях, публікації, семінари.