Спосіб ранньої ультразвукової діагностики порушення інволюції матки у породіль з гестаційним діабетом

КПКВ  6561040(прикладні НДР)

Спосіб ранньої ультразвукової діагностики порушення інволюції матки у породіль з гестаційним діабетом

Автори розробки: Подольський Вл.В., Медведь В.І., Туманова Л.Є., Грицай І.М.

Контактний телефон: (044)483-90-65.

В основу способу покладено сканування матки на 1-у, 3-ю і 5-у добу пуерперію на апараті “Sonoline SL-2” фірми “Siemens” з урахуванням розмірів.

Використання способу сприяє покращенню перебігу вагітності, зниженню частоти перинатальних ускладнень та оптимізації тактики ведення пологів та перебігу післяпологового періоду.

На спосіб отримано Патент України на корисну модель №89526 від 25.04.2014р.

Необхідне обладнання: ультразвукова діагностична система “Sonoline SL-2” фірми “Siemens”

Послуги розробників: курси стажування, лекції та інформаційні семінари, науково-практичні конференції.