Спосіб ранньої та диференційної діагностики важкості перебігу вроджених пневмоній у доношених новонароджених

КПКВ  6561040 (прикладні НДР)

Спосіб ранньої та диференційної діагностики важкості перебігу вроджених пневмоній у доношених новонароджених.

Автори розробники: Знаменська Т.К., Шевченко Л.І., Килимник Т.М., Чабан О.П.. Куріліна Т.В., Жданович О.І.

Контактний телефон: (044) 483-62-20.

Спосіб включає визначення кількості лімфоцитів в загальному аналізі крові та морфометричні параметри і маси тимусу.

Перевагою способу є те, що досліджуються морфометричні параметри та маса тимусу.

Застосування способу у пологових будинках сприяє більш швидшому одужанню новонароджених та зниженню частоти ускладнень.

На спосіб отримано Патент України на корисну модель №91977 від 25.07.2014.

Необхідне обладнання: не потребує.

Послуги розробників: семінари для лікарів.