Спосіб ранньої діагностики „печінкових гломерулопатій” у хворих на хронічний вірусний гепатит В

КПКВ 6561040

Автори розробки:  Денисова М.Ф., Музика Н.М.

Контактний телефон: (044) 483-62-32

Спосіб полягає в тому, що для ранньої діагностики гломерулопатій використовується радіоімунний аналіз концентрації β2 –мікроглобуліну в сироватці крові і сечі.

Застосування методу дозволяє проводити ранню діагностику порушень вібраційної та секреторної функції нирок у хворих на хронічні вірусні гепатити, що дає можливість своєчасно призначати адекватну терапію.

Місце впровадження нововведення: ДУ «ІПАГ НАМН України».

Перелік необхідного обладнання для впровадження нововведення – Тест-системи фірми «Immunotech» для визначення β2-мікроглобуліну в крові та сечі

Впровадження нововведення потребує 54 грн. на одного хворого.

Послуги розробників для оволодіння нововведенням: наукові публікації та семінари для лікарів.