Спосіб прогнозування результату екстракорпорального запліднення

Пат. 101821

Україна, МПК8 А61В10/00

Спосіб прогнозування результату екстракорпорального запліднення.

Винахідники: Чернишов В.П., Донський Б.В.

Заявник і патентовласник ДУ «ІПАГ АМН України».

Заявка –  а 201007920 від 24.06.2010, опубл. 13.05.2013, бюл. №9