Спосіб прогнозування площі вісцерального жиру у жінок репродуктивного віку з метаболічним синдромом

КПКВ 6561040 (прикладні  НДР)

Спосіб прогнозування площі вісцерального жиру у жінок репродуктивного віку з метаболічним синдромом.

Автори розробники: Татарчук Т.Ф.

Контактний телефон: (044) 272-10-72.

Спосіб полягає в тому, що визначають рівень відсотку  вісцеральної жирової тканини, як маркер ранньої діагностики дисфункції жирового обміну у жінок з метаболічним синдромом. На основі кореляційно-регресійного аналізу ендокринологічних параметрів встановлено вплив гормонів жирової тканини на стан жіночого репродуктивного здоров’я.

Розроблений комплекс діагностичних заходів дозволяє обирати диференційований підхід до медичного менеджменту молодих жінок із метаболічним синдромом з метою покращення їх репродуктивного потенціалу.

Рекомендується до впровадження у гінекологічні відділення України.

Установа розробник: ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

Впровадження додаткового фінансування не потребує.

Необхідне обладнання: ваги для вимірювання жирової тканини.

Послуги розробників: курси підготовки, постійно-діючий семінар в м. Києві.