Спосіб прогнозування переношування вагітності

КПКВ  6561040 (прикладні НДР)

Спосіб прогнозування переношування вагітності 

Автори розробники: Жабченко І.А.,Хомінська З.Б., Яремко Г.Є., Діденко Л.В., Буткова О.І., Коваленко Т.М., Близнюк З.В., Ліщенко І.С.

Контактний телефон: (044) 483-80-59

Спосіб включає дослідження клітинного складу кольпоцитограми вагітної жінки, який відрізняється тим, що додатково досліджується концентрація кортизолу та тиреотропного гормону в сироватці крові, причому наявність парабазальних клітин у кількості 1 % та більше, а також зниження концентрації кортизолу більше ніж на 10 % та підвищення тиреотропного гормону більше ніж на 30 % відносно медіани їх концентрацій при фізіологічних пологах свідчить про високу імовірність розвитку переношування.

На спосіб отримано Патент України на корисну модель № 93350 від25.09.2014р.

Впроваджене нововведення не потребує ніякого обладнання.

Послуги розробників нововведенням: публікації в профільних виданнях.