Спосіб прогнозування переношування вагітності

КПКВ  6561040 (прикладні НДР)

Спосіб прогнозування переношування вагітності

Автори розробники: Жабченко І.А., Хомінська З.Б., Яремко Г.Є., Діденко Л.В., Буткова О.І.,  Коваленко Т.М., Близнюк З.В., Ліщенко І.С.

Контактний телефон: (044) 483-80-59

Спосіб відрізняється тим, що додатково досліджується концентрація кортизолу та тиреотропного гормону в сироватці крові. При наявності парабазальних клітин у кількості 1 % та більше, а також зниження концентрації кортизолу більше ніж на 10 % та підвищення тиреотропного гормону більше ніж на 30 % відносно медіани їх концентрацій при фізіологічних пологах свідчить про високу імовірність розвитку переношування.

Спосіб дозволяє спрогнозувати розвиток переношування вагітності та вчасно проводити необхідні лікувально-профілактичні заходи.

Патент на винахід № 107905 від 25.02.2014р.

Нововведення впроваджено: ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

Впровадження нововведення не потребує додаткових коштів.

Необхідне обладнання: не потребує

Послуги розробників: семінари для лікарів, публікації.