Спосіб прогнозування несприятливого перебігу хронічних вірусних гепатитів у дітей

КПКВ 6561040

Автори розробки:  Денисова М.Ф., Музика Н.М.

Контактний телефон: (044) 483-62-32

Спосіб відноситься до неінвазивної діагностики фіброзу печінки у дітей, хворих на хронічні гепатити за даними серологічних маркерів.

Застосування методу дозволяє з великим ступенем вірогідності діагностувати несприятливий перебіг ХВГ В у дітей з формуванням фіброзу та цирозу печінки, не використовуючи інвазивний метод – біопсію печінки.

Місце впровадження нововведення: ДУ «ІПАГ НАМН України».

Нововведення не потребує для впровадження спеціальних приладів.

Впровадження нововведення не потребує затрат.

Послуги розробників для оволодіння нововведенням: наукові публікації, доповіді на науково-практичних конференціях.