Спосіб прогнозування несприятливого перебігу виразкового коліту у дітей за даними клініко-параклінічного обстеження

КПКВ  6561040 (прикладні НДР)

Спосіб прогнозування несприятливого перебігу виразкового коліту у дітей за даними клініко-параклінічного обстеження

Автори розробники: Денисова М.Ф., Музика Н.М

Контактний телефон: (044) 483-62-32

Розроблено алгоритм несприятливого перебігу захворювання у дітей, хворих на виразковий коліт за даними поглибленого збору анамнезу та даними морфологічного дослідження слизової кишечника. Наявність у хворого прогностично несприятливих для перебігу виразкового коліту анамнестичних даних, та/ або морфологічних показників потребує призначення адекватної  терапії) для запобігання загострень та ускладнень.

Застосування вищезазначеного способу діагностики сприяє виявленню несприятливих варіантів перебігу виразкового коліту у дітей та своєчасному призначенню адекватної терапії.

Нововведення впроваджено: ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

Впровадження нововведення не потребує додаткових коштів та обладнання та обладнання.

Послуги розробників: наукові публікації, семінари для лікарів.