Спосіб прогнозування наростання серцевої недостатності під час вагітності у жінок зі штучними клапанами серця

КПКВ 6561040 (прикладні  НДР)

Спосіб прогнозування наростання серцевої недостатності під час вагітності у жінок зі штучними клапанами серця

Автори-розробники: Медведь В.І., Кирильчук М.Є., Грицай І.М.

Контактний телефон: (044) 483-22-69.

Використана кількісна оцінка клінико-паракліничних ознак і показників
функції кардіореспіраторного комплексу матері, що дає можливість передбачити наростання серцевої недостатності у вагітної, своєчасно призначити відповідну терапію,
обрати термін та спосіб розродження, покращити стан здоров’я вагітних зі
штучними клапанами серця та перинатальні наслідки за цієї патології.

Рекомендовано для впровадження акушерських відділеннях багатопрофільних лікарень, пологових будинках та перинатальних центрах.

Установа розробник: відділення внутрішньої патології вагітних ДУ «Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

Впровадження додаткового фінансування не потребує.

Необхідне обладнання:електрокардіограф, апарат УЗД, спірометр.

Послуги розробників: курси інформації і стажування, семінари, доповіді, лекції.