Спосіб прогнозування гіпогалактії у жінок із фіброзно-кістозною хворобою молочних залоз

Пат. 100591

Україна, МПК8А61В10/00

Спосіб прогнозування гіпогалактії у жінок із фіброзно-кістозною хворобою молочних залоз.

Винахідники: Жабченко І.А., Хомінська З.Б., Діденко Л.В., Яремко Г.Є.,

Бондаренко О.М., Коваленко Т.М., Шекера І.О., Близнюк З.В.

Заявник і патентовласник ДУ «ІПАГ НАМН України».

Заявка –  а 201104521 від 13.04.2011, опубл. 10.01.2013, бюл. №1