Спосіб профілактики ускладнень в післяпологовому періоді у жінок із фіброзно-кістозною хворобою молочних залоз

Пат. 101133

Україна, МПК8А61В35/00.

Спосіб профілактики ускладнень в післяпологовому періоді у жінок із фіброзно-кістозною хворобою молочних залоз.

Винахідники: Буткова О.І., Жабченко І.А., Хомінська З.Б., Діденко Л.В., Яремко Г.Є., Латишева З.М., Бондаренко О.М., Коваленко Т.М., Шекера І.О., Шевель Т.Г.

Заявник і патентовласник ДУ «ІПАГ НАМН України».

Заявка –  а 201206921 від 06.06.2012, опубл. 25.02.2013, бюл. №4