Спосіб профілактики прееклампсії у вагітних з великим інтергенетичним інтервалом

КПКВ  6561040 (прикладні НДР)

Спосіб профілактики прееклампсії у вагітних з великим інтергенетичним інтервалом

Автори розробники: Туманова Л.Є., Мілєвський О.В., Коломієць О.В., Деменіна Н.К., Іщенко Г.І.

Контактний телефон: (044) 483-90-65

Спосіб заключається в комплексному використанні  препаратів ацетилсаліцилової кислоти, кальцію, поліненасичених жирних кислот та препаратів прогестерону в критичні терміни вагітності, що дозволяє зменшити кількість гестозів ускладнень вагітності, покращити показники виношування вагітності та зменшити показники перинатальних втрат.

Спосіб дозволяє зменшити проявів прееклампсій з 37% до 6,6% пацієнток.

Нововведення впроваджено: ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

Впровадження нововведення не потребує додаткових коштів та обладнання.

Послуги розробників: курси стажування, лекції та інформаційні семінари, доповіді на науково-практичних конференціях.