Спосіб профілактики прееклампсії у вагітних з великим інтергенетичним інтервалом

КПКВ 6561040 (прикладні  НДР)

            Спосіб профілактики прееклампсії у вагітних з великим інтергенетичним інтервалом.

Автори розробники: Туманова Л.Є., Мілєвський  О.В.,Коломієць О.В.,Іщенко Г.І., Деменіна Н.К..

Контактний телефон: (044) 483-90-65.

В основу способу покладено комплексне використання препаратів ацетилсаліцилової кислоти, кальцію, поліненасичених жирних кислот та препаратів прогестерону в критичні терміни вагітності, що дозволяє зменшити кількість гестозів та ускладнень вагітності, що з ними пов’язані, тим самим покращити показники виношування вагітності та зменшити показники перинатальних втрат. Спосіб включає базову терапію, додатково призначається – ацетилсаліцилова кислота 0,1 г з 12 тижнів до закінчення вагітності, кальцій 2,0 г один раз ввечері з 20 тижнів до закінчення вагітності, 3 курси протягом місяця –  Вітрум® кардіо омега-3 1,0 г на добу в 12, 24 та 34 тижні по місяцю, за показаннями – препарати прогестерону в терапевтичних дозах.

Використання комплексу дозволило підвищити ефективність профілактики прееклампсії, знизити частоту ускладнень, покращити перебіг та витрати, пов’язані з лікуванням ускладнень.

Патент на корисну модель № 105992 UA від  11.04.16 .

Установа розробник: ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

Впровадження  нововведення потребує 1800 грн. на 4-6 місяців (1 курс лікування).

Впровадження нововведення обладнання не потребує.

Послуги розробників: публікації в наукових виданнях, доповіді на науково-практичних конференціях, семінари для лікарів.