Спосіб пренатальної оцінки відповідності об’єму евентрованих органів об’єму черевної порожнини плода при гастрошизісі

КПКВ 6561040 (прикладні  НДР)

Спосіб пренатальної оцінки відповідності об’єму евентрованих органів об’єму черевної порожнини плода при гастрошизісі.

Автори розробники:  Гордієнко І.Ю.,  Слєпов О.К.,  Тарапурова О.М., Гребініченко Г.О., Величко А.В., Сорока В.П., Пономаренко О.П.

Контактний телефон: (044) 483-80-67.

Спосіб включає ультразвукове сканування плода, який відрізняється тим, що проводиться біометрія розмірів черевної порожнини плода та евентрованих органів, з визначенням їх співвідношення (індексу вісцероабдомінальної диспропорції). Використання запропонованого індексу при ультразвуковому обстеженні дозволяє пренатально діагностувати ступінь вісцероабдомінальної диспропорції у плода, визначити подальшу тактику ведення вагітності та розробити план надання хірургічної допомоги новонародженому в ранньому неонатальному періоді.

Патент на корисну модель  №109582 від 25.08.2016.

Установа-розробник: ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

Нововведення впроваджено в перинатальних та медико-генетичних центрах, кабінетах ультразвукової та пренатальної діагностики рододопоміжних закладів України.

Впровадження нововведення не потребує додаткового фінансування.

Обладнання для впровадження нововведення: сучасний ультразвуковий апарат.

Послуги розробників: методичні рекомендації, інформаційні листи, семінари для лікарів.