Спосіб прегравідарної підготовки жінок зі стрес-індукованим невиношуванням вагітності в анамнезі

КПКВ6561040

Автори розробки:  Татарчук Т.Ф., Тутченко Т.М., Регеда С.І., Шакало І.М.

Контактний телефон: (044)  483-80-67

Спосіб прегравідарної підготовки жінок зі стрес-індукованим невиношуванням вагітності в анамнезі вирішується шляхом  призначення базисної терапії, який відрізняється тим, що додатково застосовується лікувальний комплекс, що включає 10 процедур абдомінальної зональної декомпресії, навчальний курс дихальної гімнастики, препарати цитофлавін, пентоксифілін, циклодінон, а також диференційоване в залежності від рівня нейропсихічної резистентності застосування антистресової терапії.

На спосіб отримано патент на корисну модель №62430 від 25.08.2011 р.

Місце впровадження нововведення: ДУ «ІПАГ НАМН України» та гінекологічних відділеннях пологових будинків України.

Додаткового обладнання не потребується.

Впровадження нововведення потребує: 1600 грн. на одну жінку.

Послуги розробників для оволодіння нововведенням:методичні рекомендації, курси передатестаційної підготовки, постійно діючий семінар в м. Києві.