Спосіб попередження значних крововтрат у породіль з лейоміомою матки при розродженні

КПКВ  6561040 (фундаментальні НДР)

Спосіб попередження значних крововтрат у породіль з лейоміомою матки при розродженні

Автори розробники: Скрипченко Н.Я. Черненко Т.С., Тиха В.Г.

Контактний телефон: (044) 483-80-59.

Спосібможе бути використано при проведені операції кесаревого розтину при поєднанні з консервативною міомектомією у жінок з лейоміомою матки. Виконується шляхом застосування аргоноплазменної коагуляції (АПК). Це метод монополярної високочастотної хірургії, в якій енергія току високої частоти передається на тканини безконтактним способом при допомозі іонізованого і електропровідного газу – аргону (аргонова плазма). Струя плазми утворює аргонову хмарку, яка іонізується високочастотною напругою (ВЧ) і утворює аргоноплазмену дугу, за допомогою якої енергія високої частоти безконтактно передається тканинам, які потребують лікування.

Перевагою даного способу є безконтактна коагуляція, об’єктивно контролюєма глибина коагуляції тканин, аплікація в трьохмірному просторі без переорієнтації інтсрументу, можливість використання на паренхіматозних органах, висока ефективність гемостазу, бактерицидна дія, активація процесів в репарації в результаті підсилення неоангіогенезу, зниження тривалості операції, надійність, простота.

На спосіб отримано Патент України на винахід №82648 від 12.08.2013р

Послуги розробників: семінари, публікації в наукових виданнях.