Спосіб підготовки вагітних із переношеною та пролонгованою вагітністю до пологів

КПКВ 6561040 (прикладні  НДР)

Спосіб підготовки вагітних із переношеною та пролонгованою вагітністю до пологів.

Автори розробники: Коваленко Т.М., Жабченко І.А., Бондаренко О.М., Буткова О.І.,  Похитун М.В.

Контактний телефон: (044) 483-80-59.

Спосіб включає застосування допологової терапії, який відрізняється тим, що додатково призначають комплекс дозованих фізичних навантажень, дихальну гімнастику перед пологами, корекцію психоемоційного стану засобами релаксації, аутотренінгу та застосування спеціального гелю.

Спосіб дозволяє знизити частоту ускладнень в пологах у жінок з переношеною та пролонгованою вагітністю. Рекомендовано до впровадження в жіночих консультаціях та пологових будинках України.

Патент на корисну модель № 101728 від 25.09.2015 р.

Нововведення впроваджено в ДУ «Інститут педіатрії, акушерство і гінекології НАМН України».

Впровадження не потребує додаткового фінансування.

Впроваджене нововведення не потребує обладнання.

Послуги розробників:  публікації в наукових виданнях, доповіді на науково-практичних конференціях, семінари для лікарів.