Спосіб оцінки фази захворювання легень та перебігу бронхолегеневого процесу у дітей

Пат. 101103

Україна, МПК8А61К31/00

Спосіб оцінки фази захворювання легень та перебігу бронхолегеневого процесу у дітей.

Винахідники: Антипкін Ю.Г., Задорожна Т.Д., Пустовалова О.І., Арабська Л.П., Надточій Т.Г., Смірнова О.А., Толкач С.І., Радченко Н.О., Несвітайлова К.В., Чумаченко Н.Г.

Заявник і патентовласник ДУ «ІПАГ НАМН України».

Заявка – а 201113257  від 10.11.2011, опубл. 25.02.2013, бюл. № 4