Спосіб оцінки ефективності блокаторів кальцієвих каналів у дітей із системними захворюваннями сполучної тканини

Автори розробники: Омельченко Л. І., Гончаренко Н. І., Муквіч О. М., Лук’янова І.С., Каніовська В. А.

Контактний телефон: (044) 483-61-75

Оцінка ефективності блокаторів кальцієвих каналів у дітей із системними захворюваннями сполучної тканини здійснюється шляхом індивідуального підбору терапевтично ефективної дози антагоністів кальцію при проведенні лазерної допплерівської флоуметрікв стані спокою – загальний рівень мікроциркуляції (ПМ); коефіцієнт варіації (Kv); амплітуда коливань в міогенному діапазоні (М); під час реактивної гіперемії – максимальне кровонаповнення на піку гіперемії (ПМмах); причому:при підвищенні показників через 60 хвилин після прийому препарату: ПМ менше 20%, Kv – менше 25%, М – менше 100%, ПМмах менше 30% підібрану дозу препарату вважають неефективною;при підвищенні показників: ПМ – на 20%, Kv – на 25%, М – на 100%, ПМмах на 30% підібрану дозу препарату вважають ефективною; при підвищенні показників: ПМ більше 20%, Kv – більше 25%, М -більше 100%, ПМмах більше 30% підібрану дозу препарат” вважають високою.

Нововведення впроваджено: ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

Впровадження нововведення не потребує додаткових коштів.

Необхідне обладнання:  лазерний допплерівський флоуметр ЛАКК-02.

Послуги розробників: курси інформації і стажування для лікарів, семінари