Спосіб оптимізації антенатального нагляду за вагітними в умовах реформування медичної галузі в Україні

КПКВ  6561040 (прикладні НДР)

Спосіб оптимізації антенатального нагляду за вагітними в умовах реформування медичної галузі в Україні

Автори розробники: Писарєва С.П., Жабченко І.А., Шамаєва О.В.

Контактний телефон: (044) 483-80-59

Спосіб полягає в забезпеченні раннього взяття вагітних на облік у жіночих консультаціях.

Спосіб має високу практичну значимість для системи охорони здоров’я оскільки визначає основні медико-організаційні заходи щодо оптимізації антенатального огляду за вагітними на амбулаторному етапі, що приводить до зменшення акушерських та перинатальних наслідків.

Нововведення впроваджено: ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

Впровадження нововведення не потребує додаткового фінансування.

Необхідне обладнання: не потребує

Послуги розробників: інформаційний лист, семінари для лікарів.