Спосіб обстеження жінок із метаболічним синдромом

КПКВ  6561040 (прикладні НДР)

Спосіб обстеження жінок із метаболічним синдромом.

Автори розробники: Татарчук Т.Ф.

Контактний телефон: (044) 483-80-67

В основу способу обстеження жінок із синдромом полікістозних яєчників  та метаболічним синдромомвизначено відсоток вісцеральної жирової тканини методом біоелектричного імпедансу, що дає можливість вчасно поставити діагноз, знизити матеріальні витрати, а також підвищити ефективність лікування за рахунок раннього виявлення та  початку лікування у жінок репродуктивного віку із синдромом полікістозних яєчників.

На спосіб отримано Патент України на корисну модель №8952 від 25.04.2014.

Необхідне обладнання: додаткового обладнання не потребується.

Послуги розробників: методичні рекомендації, курси передатестаційної підготовки, постійно-діючий семінар в м. Києві.