Спосіб лікування соматоформної дисфункції вегетативної нервової системи серця і серцево-судинної системи у жінок з змінами репродуктивного здоров’я.

КПКВ 6561040 (фундаментальні НДР)

Спосіб лікування соматоформної дисфункції вегетативної нервової системи серця і серцево-судинної системи у жінок з змінами репродуктивного здоров’я.

Автори розробники: Подольський Вл.В.,  Подольський В.В.

Контактний телефон: (044) 484-40-64.

Спосіб полягає у лікуванні соматоформної дисфункції вегетативної нервової системи серця і серцево-судинної системи у жінок з змінами репродуктивного здоров’я, за допомогою комплексного використання рефлексотерапії, та лікування препаратами рослинного походження. У жінок з визначеним діагнозом захворюванням репродуктивної системи і скаргами характерними для функціональних порушень в роботі серцево-судинної системи оцінюється рівень тривожності за шкалою Спілбергера-Ханіна і стан вегетативної нервової системи за опитувальником виявлення вегетативних змін та результатами комп’ютерного аналізу варіабельності серцевого ритму і ортоклиностатичної проби. Вибір рецепту біологічно активних точок на початку лікування проводиться з урахуванням здобутих результатів оцінки вегетативних симптомів. На етапі лікування рефлексотерапією проводиться спрямована корекція окремих проявів синдрому  вегетативних розладів «за скаргами», шляхом впливу на дистальні біологічно активних точок задіяних меридіанів, з послідуючим використанням точок тривоги та співчуття і обов’язковим включенням до рецептури точок загальної дії, маючих вплив на репродуктивну систему.

Нововведення впроваджено в ДУ «Інститут педіатрії, акушерство і гінекології НАМН України».

Впровадження потребує: 1500 грн. на курс лікування.

Необхідне обладнання: спеціального обладнання не потребує.

Послуги розробників: статті в наукових виданнях, доповіді на науково-практичних конференціях.