Спосіб лікування когнітивної епілептиформної дезінтеграції у дітей раннього та дошкільного віку з розладами аутистичного спектру

КПКВ  6561040 (прикладні НДР)

Спосіб лікування когнітивної епілептиформної дезінтеграції у дітей раннього та дошкільного віку з розладами аутистичного спектру

Автори розробники: Кирилова Л.Г., Ткачук Л.І., Шевченко О.А., Лисиця В.В., Сілаєва Л.Ю., Мірошников О.О., Грабовенська І.О.

Контактний телефон: 483-62-24

Нововведення покращує лікування ранньої дезінтеграції у дітей раннього та дошкільного віку, яке досягається застосуванням препаратів нейрометаболічної (коензиим Q10, L-карнітин) і нейропротективної дії (кортексин, цитіколін, кальцію гопантенат) у поєднанні з антиконвульсантами (топіромат, леветирацетам, конвулекс) за показаннями та індивідуально розробленими схемами.

Перевагою методу перед існуючими способами лікування розладів аутистичного спектру є врахування патогенетичної основи розвитку когнітивної дезінтеграції: порушення дозрівання головного мозку внаслідок метаболічних порушень, спричинених органічними, епілептиформними ураженнями.

Клінічний ефект у вигляді покращення пізнавальних функцій досягнутий у 37%, покращення психо-емоційних реакцій – у 45,2% дітей.

Нововведення додаткового обладнання не потребує.

Послуги розробників: лекції і семінари для лікарів-дитячих неврологів, доповіді на науково-практичних конференціях.