Спосіб лікування диференційованого раку щитоподібної залози у пацієнток під час перших двох триместрів вагітності

КПКВ 6561040

Автори розробки: Давидова Ю.В., Петрова Г.А., Черенько С. М.

Контактний телефон: (044) 483-22-69

Нововведення вирішується наступним шляхом: пацієнток, якщо було встановлено діагноз високодиференційованого ракущитоподібної залози протягом перших 26 тижнів гестації,  слід оперувати упродовж другого триместру вагітності в обсязі тотальної тиреоїдектомії з центральною дисекцією шиї та призначати замісну дозу L-тироксину, проводити моніторинг рівня тиреоглобуліну та антитіл до тиреоглобуліну в крові, а після пологів у випадку папілярного або фолікулярного раку T1-2N0M0 (без метастазів та екстраорганної інвазії) за умов поступового зменшення рівня тиреоглобуліну нижче 1 нг/мл та до нижньої межі визначення (0,1-0,3 нг/мл) і нормального рівня антитіл до тиреоглобуліну робиться висновок про недоцільність проведення лікування радіоактивним йодом через відсутність даних щодо персистенції тиреоїдних ракових клітин та досягнення існуючих умовних критеріїв одужання.

Запропонований спосіб лікування дозволяє уникнути зайвого лікувального застосування радіоактивного йоду щонайменше у 40-50 %  вагітних пацієнток, зменшити ризики для здоров’я, життя, подальших вагітностей, пов’язані з опроміненням та тривалим штучним гіпотиреозом, забезпечити можливість повноцінного грудного материнського годування новонароджених.

Місце впровадження нововведення: ДУ «ІПАГ НАМН України»

Додаткового обладнання не потребується.

Впровадження нововведення потребує: 250 грн. на одну хвору.

Послуги розробників для оволодіння нововведенням: статті в наукових журналах, семінари для лікарів.