Спосіб корекції метаболічних порушень у жінок з лейоміомою матки на тлі хронічних запальних захворювань органів малого таза

КПКВ 6561040 (фундаментальні НДР)

Спосіб корекції метаболічних порушень у жінок з лейоміомою матки на тлі хронічних запальних захворювань органів малого таза.

Автори розробники: Корнацька А.Г., Овчар І.В., Даниленко О.Г., Чубей Г.В., Ракша І.І., Трохимович О.В.

Контактний телефон: (044) 483-38-61

В основу способу покладено використання препаратів метаболічної дії, спрямованих на відновлення морфо-функціонального потенціалу тканини ендометрію,  додатково до антибактеріальної терапії з урахуванням патогенетичного чинника, призначається «Серрата» в середньо терапевтичних дозах по 1 драже тричі на день протягом місяця.

Перевага нововведення полягає в тому, що у жінок з лейоміомою матки на тлі хронічних запальних захворювань органів малого таза дозволяє відновити морфо-функціональний потенціал тканини ендометрію. Такий підхід спрямований не тільки на усунення причин,  що викликали запальний процес, але і на ліквідацію його наслідків, що включають усунення вторинних ушкоджень, ішемії тканини, відновлення локальної гемодинаміки, рецепторного апарату ендометрію.

Клініко-етіологічна ефективність запропонованого методу становить 95,83 %.

Нововведення апробоване у відділенні планування сім’ї ДУ «Інституту педіатрії, акушерство і гінекології НАМН України».

Патент на корисну модель № 105991 від 11.04.2016.

Впровадження нововведення не потребує обладнання.

Вартість нововведення: 900 грн. на курс лікування.

Послуги розробників: статті в наукових виданнях, доповіді на науково-практичних конференціях, семінари для лікарів.