Спосіб комп’ютерної фоноспірографічної діагностики у дітей із бронхолегеневою дисплазією

КПКВ 6561040 (прикладні  НДР)

Спосіб комп’ютерної фоноспірографічної діагностики у дітей із бронхолегеневою дисплазією.

Автори розробники: Знаменська Т. К.,  Похилько В. І., Ковальова О. М., Гончарова Ю. О., Полторапавлов В. А., Похилько В.І.

Контактний телефон: (067)530-77-70

Вирішується шляхом реєстрації звуків дихання за допомогою комп’ютерного фоноспірографа. Отримана фоноспірограма дає можливість аналізувати та оцінювати візуалізацію двовимірних фоноспірограм, що базуються на визначенні часу повного дихального циклу (Ttot), тривалості видиху (Tех), а також відношення тривалості видиху до часу повного циклу дихання (коефіцієнт Tех/Ttot). Збільшення спектральної щільності дихальних шумів під час видиху та збільшення коефіцієнту Ttot/Tex на фоноспірограмі  є свідченнями наявної бронхообструкції на тлі морфологічних змін дихальної системи у дитини із БЛД.

Спосіб дає можливість покращити діагностику тяжкого перебігу БЛД та дозволяє мінімізувати розвиток ускладнень з боку бронхолегеневої системи у дітей. Неінвазивне респіраторне акустичне дослідження без активної участі пацієнта може бути додатковим методом для об’єктивізації та конкретизації показань щодо призначення інгаляційних кориткостероїдів і бронхолітиків при лікуванні немовлят із БЛД.

Патент на корисну модель № 99945 від 25.06.2015 р.

Установа розробник: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

Впровадження додаткового фінансування не потребує.

Необхідне обладнання: Фоноспірограф Кора-03МІ, персональний комп’ютер, принтер, одноразові силіконові наклейки для фіксації акселерометрів.

Послуги розробників: публікації в наукових виданнях,  доповіді на науково-практичних конференціях, семінари для лікарів.