Спосіб хірургічного лікування справжньої діафрагмальної грижі у дітей

КПКВ  6561040 (прикладні НДР)

Спосіб хірургічного лікування справжньої діафрагмальної грижі у дітей.

Автори розробники: Слєпов О.К., Пономаренко О.П.

Контактний телефон: (044) 483-80-26, 483-62-28.

Спосіб дозволяє покращити результати хірургічного лікування у дітей різних вікових груп з природженою діафрагмальною грижею шляхом розробки та удосконалення діагностичних алгоритмів і способів хірургічної корекції на основі клініко-анатомічних і морфо-функціональних особливостей цієї вади.

Розроблена і удосконалена тактика хірургічного лікування різних анатомічних варіантів природженої діафрагмальною грижі у дітей різних вікових груп дає можливість отримати у всіх оперованих пацієнтів позитивний результат при мінімальній кількості інтраопераційних (2,4 %) і післяопераційних (7,2 %) ускладнень.

На спосіб отримано Патент України на корисну модель №90522 від 26.05.2014.

Необхідне обладнання: не потребує.

Послуги розробників: статі у фахових журналах, науково-практичні конференції, методичні рекомендації.