СПОСІБ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ХРОНІЧНИХ ДИФУЗНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ У ДІТЕЙ

(19)UA

(11)80060

(51) МПК (2006) A61B8/08

(54) СПОСІБ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ХРОНІЧНИХ ДИФУЗНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ У ДІТЕЙ

(21) a200601296

(22) 09.02.2006

(24) 10.08.2007

(46) 10.08.2007, Бюл. № 12, 2007 р.

(72) ТАРАСЮК БОРИС АНДРІЙОВИЧ, ЛУК’ЯНОВА ІРИНА СЕРГІЇВНА,БЕРЕЗЕНКО ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА, ГОНЧАРЕНКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА, ЗАДОРОЖНА ТАМАРА ДАНИЛІВНА

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ НАМН УКРАЇНИ”

(57) Спосіб диференціальної діагностики хронічних дифузних захворювань печінки у дітей шляхом ехографічної оцінки стану, поверхні та текстури паренхіми печінки, який відрізняється тим, що досліджують наступні якісно-кількісні показники: підвищення ультразвукової щільності паренхіми за рахунок ехопозитивних утворень у вигляді точок при гепатозах, точок і трикутників при хронічних гепатитах (В) та точок, трикутників і тубулярних структур діаметром до 2 мм при фіброзах печінки, та при виявленні таких ехопозитивних утворень у кількості, більшій за три утворення кожного типу на 1 см2 ехографічного зрізу, діагностують відповідне захворювання.