Спосіб діагностики запальних змін дихальних шляхів у дітей з захворюваннями органів дихання

Пат. 100620

Україна, МПК8А61В10/00

Спосіб діагностики запальних змін дихальних шляхів у дітей з захворюваннями органів дихання.

Винахідники: Антипкін Ю.Г., Лапшин В.Ф., Задорожна Т.Д., Уманець Т.Р., Пустовалова О.І.

Заявник і патентовласник ДУ «ІПАГ НАМН України».

Заявка –  а 201109546 від 29.07.2011, опубл. 10.01.2013, бюл. №1