Спосіб діагностики ураження товстого кишечника у дітей

Пат. 101890

Україна, МПК8А61В17/12

Спосіб діагностики ураження товстого кишечника у дітей.

Винахідники: Тарасюк Б.А., Лук’янова І.С., Гончаренко Н.І., Грідіна Т.А., Іголкіна О.Д., Ремінна Н.Т., Гордієнко К.П.

Заявник і патентовласник ДУ «ІПАГ НАМН України».

Заявка –  а 201112699 від 31.10.2011, опубл. 13.05.2013, бюл. №9